Offerte aanvragen? Mail naar: info@fortevents.nl

Introductiedag Scholen

De start van een nieuw schooljaar brengt nieuw gedrag en een andere groepsdynamiek tussen de leerlingen. De interactie tussen leerkrachten en leerlingen vraagt om begrip voor dit gedrag en bewustwording van de effecten van datzelfde gedrag. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn om adequaat in te spelen op bepaald gedrag om de situatie positief te beinvloeden. Tijdens een introductieprogramma wordt op een prettige, leerzame en unieke manier leren en spelen gecombineerd. Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan de verschillende talenten en competenties van de leerlingen.

Belangrijk is dat de docenten/mentoren worden betrokken bij de opbouw en uitvoering van het programma. Hierdoor krijgt de ontwikkelingsintentie van een fortprogramma ‘borging’ in schoolsituaties. De programma’s worden in overleg met u samengesteld en bieden alle leerlingen een uitdagend programma. Competenties worden geoefend en ervaren zodat de activiteiten succesvol verlopen.

Uw programma kan worden aangevuld met een frisdrankje/snack voor de leerlingen. Een eigen lunch kan meegenomen worden.

We gaan graag met u in gesprek om in goed overleg een geweldig schoolprogramma samen te stellen waar uw leerlingen achteraf van zullen zeggen: ‘dat was echt een onvergetelijke leuke en leerzame dag!’