Offerte of vraag? Bel 085 - 2500 343, stuur een WhatsApp naar 06 - 15 08 80 87 of mail naar: info@fortevents.nl

Privacyverklaring Rakos B.V. (Fort Evens)
cf. algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Rakos BV., handelend onder de naam Fort Events, kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fort Events of omdat u deze door het invullen van een op de website te vinden contact-of offerteformulier aan Fort Events verstrekt. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Fort Events en door de aanvraag van informatie of een offerte, stemt u in met de verwerking hiervan.

Fort Events kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
· Uw voor- en achternaam
· Uw bedrijfsnaam indien van toepassing
· Uw adres- of vestigingsgegevens
· Uw telefoonnummer
· Uw emailadres
· Uw IP-adres

Waarom Fort Events deze gegevens nodig heeft
Fort Events verwerkt uw persoonsgegevens om eventueel telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor meer informatie. Daarnaast kan Fort Events uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, in het kader van haar promotieactiviteiten of voor de benodigde facturatiegegevens.

Hoe lang Fort Events gegevens bewaart
Fort Events bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen worden bewaard, ook indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Fort Events verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@FortEvents.nl. Fort Events zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Fort Events bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen
Fort Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@FortEvents.nl.

Fort Events is ook als volgt te bereiken:
Postadres:                                   Marsdijk 2, 3981 HE te Bunnik
Vestigingsadres:                          idem
Inschrijvingsnummer KvK:           09173029
Telefoon:                                      0343-421412
Mailadres:                                    info@FortEvents.nl